“Menggunakan teknik stippling, Rachmat Hidayat (Mat) dan Moh.Ridwan (Tulang) berkolaborasi dalam pameran gambar yang bertajuk Pointilism” Pointilism merupakan suatu teknik menggambar menggunakan titik-titik kecil untuk membentuk sebuah gambar. Titik-titik cat…